top of page
IMG_3934.jpg

Pony Power voor Kids

De sociale vaardigheidstraining en emotionele ondersteuning voor kinderen van 6- 12 jaar


Wil je dat je kind sterker in het leven staat?

Pony Power voor Kids is een uniek trainingsprogramma waarbij de sociale vaardigheden en emotionele groei van kinderen vanaf 6 jaar op spelende wijze worden ontwikkeld. De training is met een klein groepje kinderen en bestaat uit 6 lessen van 2 uur.

Tijdens de training maken we gebruik van paardencoaching.

Iedere les heeft een eigen thema dat direct verband heeft met situaties waar je kind in het dagelijks leven mee te maken heeft. Doordat we de thema's uitleggen aan de hand van de leefwijze van de paarden (bijvoorbeeld lichaamstaal, ruimte nemen, samenwerken, grenzen aangeven, balans vinden) kunnen de kinderen op een hele speelse manier met en van de andere kinderen en pony's leren. Ze zien overeenkomsten en verschillen tussen elkaar en gaan hiermee aan de slag in oefeningen met de pony's. 

Omgaan met emoties

Er is veel beweging in de training. Letterlijk omdat de kinderen en pony's elkaar in beweging brengen, maar zeker ook in figuurlijke zin. Door in beweging te komen worden gevoelens, zintuigen en denkprocessen in beweging gebracht. Kinderen worden daardoor meer bewust van hun eigen handelen en de manier waarop ze met moeilijkere situaties om kunnen gaan. In deze training is veel aandacht voor het omgaan met eigen emoties en die van een ander. Hier wordt praktisch en spelenderwijs mee geoefend.

Doen, leren en ervaren!


De pony's & paarden

Er is bewust gekozen voor een training met pony's & paarden. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren. Dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld en mogen helemaal zichzelf zijn. Het samenzijn met de paarden versterkt het zelfbeeld en geeft een kind meer zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een 'positief' stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine), waardoor het kind meer ontspannen wordt en zijn/haar zorgen even kan vergeten. 

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony reageert op het gedrag en gedachten en gevoelens van het kind. Deze directe reactie zorgt voor belangrijke leermomenten tijdens de lessen. De trainers zorgen voor een veilige en fijne leeromgeving. Alle oefeningen zijn naast het paard. 


Het werkboek

Ieder kind krijgt een persoonlijk Pony Power voor Kids werkboek. Hierin staat per les de theorie beschreven aan de hand van praktische oefeningen. De theorie nemen we in de les door en een klein gedeelte van de oefeningen wordt samen gemaakt. Het kind neemt het werkboek na iedere les mee naar huis, zodat er thuis ook in gewerkt kan worden. Het liefst samen met ouders, broers of zussen of andere familieleden. Doordat het gezin ook deelnemer wordt van de lesstof zal het geleerde nog meer betekenis krijgen. 

De kracht van de training zit hem voor een deel in de driehoek kind-coach-ouders. Het blijft niet bij de 2 uurtjes Pony Power voor Kids bij de pony's, het leeft ook door thuis, op school en bij activiteiten buitenshuis.

Pony Power voor Kids: Diensten
bottom of page